NS-EN 681-1:1996

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Elastomere pakninger - Krav til materialer for pakninger i rørskjøter for vann- og avløpsinstallasjoner - Del 1: Vulkanisert gummi
English title: Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber
Item type: Standard
Language: no/en
Edition: 1 (1996-12-18)
Number of pages: 24
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 23
NS ICS 23.040
NS ICS 23.040.80
NS ICS 83.060
NS ICS 83
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden angir krav til materialer som brukes i pakninger av vulkanisert gummi for: 1) forsyning av kaldt drikkevann (opptil 50 ºC); 2) forsyning av varmt drikkevann og bruksvann (opptil 110 ºC); 3) dreneringssystemer, avløpsvann og regnvannsystemer (kontinuerlig væskestrøm opptil 45 ºC og vekslende strøm opptil 95 ºC). De forskjellige betegnelsene på de angite pakningene er definert etter type, bruk og krav (se tabell 4).
Committee: SN/K 098
Adopted: 1996-12-18
ICS: 83.060 - Gummi
23.040.80 - Pakninger til rør- og slangesett