NS-EN 805:2000

NOK 1 091,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Vannforsyning - Krav til systemer og komponenter utenfor bygninger
English title: Water supply - Requirements for systems and components outside buildings
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2000-06-13)
Supersedes: NS 3551:1986 Alert Withdrawn
Number of pages: 68
Price:

NOK 1 091,00 (excl. VAT)
NOK 1 363,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060.01
NS ICS 23
NS ICS 23.040
NS ICS 23.040.01
NS ICS 13
Referansestandarder TEK - Komplett
Scope: Denne standarden angir: - generelle krav til vannforsyningssystemer utenfor bygninger (se figur 1), herunder hovedledninger og stikkledninger for drikkevann, forsyningsreservoarer, annet utstyr og hovedledninger for ubehandlet vann, med unntak av renseanlegg og utbygging av vannkilder. - generelle krav til komponenter; - generelle krav som kan inngå i produktstandarder som kan inneholde strengere krav; - krav til installasjon, prøving på byggeplassen og ferdigstillelse. Kravene i denne standarden gjelder for: - dimensjonering og utførelse av nye vannforsyningssystemer; - utvidelse av større områder som utgjør en sammenhengende del av et eksisterende vannforsyningssystem; - betydelig endring og/eller rehabilitering av eksisterende vannforsyningssystemer. MERKNAD Det er ikke meningen at eksisterende vannforsyningssystemer skal endres slik at de oppfyller kravene i denne standarden, forutsatt at de ikke har en betydelig, skadelig innvirkning på vannmengde, sikkerhet, pålitelighet og egnethet til vannforsyningen.
Committee: SN/K 098
Adopted: 2000-06-13
ICS: 900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg
13.060.01 - Vannkvalitet generelt
23.040.01 - Rørdeler og rørledninger generelt