NS-EN 81-1:1998+A2

NOK 2 274,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser (innbefattet rettelsesblad AC:1999 og endringsblad A2:2004)
English title: Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts (Corrigendum AC:1999 and Amendment A2:2004 incorporated)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2005-05-01)
Superseded by: NS-EN 81-1:1998+A3:2009 Alert Withdrawn
Number of pages: 192
Price:

NOK 2 274,00 (excl. VAT)
NOK 2 842,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
Scope: 1.1 Denne standarden fastsetter sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av permanent installerte nye elektriske heiser, med drivskive eller slurefri trekkforbindelse, som betjener faste etasjenivåer, har en stol til transport av personer eller personer og gods, er hengt opp i tau eller kjeder, og føres i skinner som ikke heller mer enn 15° i forhold til vertikalen. 1.2 I tillegg til kravene i denne standarden skal det tas hensyn til tilleggskrav i særlige tilfeller (eksplosjonsfare, ekstreme klimaforhold, seismiske forhold, transport av farlig gods osv.). 1.3 Denne standarden omfatter ikke a) heiser som drives på andre måter enn beskrevet i 1.1, b) installasjon av elektriske heiser i eksisterende bygninger2) i den grad plasshensyn hindrer det, c) vesentlige endringer (se tillegg E) av heiser som er installert før denne standarden blir tatt i bruk, d) heisanlegg, f.eks. paternosterheiser, gruveheiser, sceneheiser, automatiske reolstableanlegg, tippeheiser, byggeplassheiser, skipsheiser, heiser til bore- og produksjonsplattformer, utstyr til bygging og vedlikehold, e) anlegg der føringsskinnene heller mer enn 15° i forhold til vertikalen, f) sikkerhet under transport, installering, reparasjon og demontering av heiser. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i denne standarden. Støy og vibrasjoner behandles ikke i denne standarden fordi de ikke er relevante for sikker drift av heisen. 1.4 Denne standarden fastsetter ikke eventuelle tilleggskrav som er nødvendige for bruk av heiser ved brann.
Committee: SN/K 037
Adopted: 2005-05-01
Withdrawn: 2010-03-01
ICS: 91.140.90 - Heiser. Rulletrapper