NS-EN 81-70:2003

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 70: Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede personer
English title: Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and good passengers lifts - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2003-07-10)
Superseded by: NS-EN 81-70:2003+A1:2004 Alert Withdrawn
NS-EN 81-70:2003+A1:2004 Alert Withdrawn
NS-EN 81-70:2018 Alert Withdrawn
Number of pages: 32
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 037
Adopted: 2003-07-10
Withdrawn: 2016-10-01
ICS: 900.01.03 - Kap.3 - Dokumentasjon av produkter
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk
900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg
91.140.90 - Heiser. Rulletrapper