NEK 440:2022

NOK 2 220,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Elektriske kraftinstallasjoner
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 4.0 (2022-09-07)
Supersedes: NEK 440:2015 Alert Withdrawn
Number of pages: 200
Price:

NOK 2 220,00 (excl. VAT)
NOK 2 775,00 (with VAT)

Scope: NEK 440 er en bearbeidet norsk utgave av NEK EN IEC 61936-1 og NEK EN 50522 med veiledninger som gir ytterligere informasjon om norske forhold, norske anbefalinger og krav i norske regelverk.
Adopted: 2022-09-07
ICS: 29.020 - Elektroteknikk generelt
29.080.01 - Elektrisk isolasjon generelt
29.120.50 - Sikringer og annet utstyr for beskyttelse mot overstrøm