NS-EN ISO 13920:1996

NOK 567,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Sveising - Generelle toleranser for sveiste konstruksjoner - Lengde- og vinkelmål - Form og plassering (ISO 13920:1996)
English title: Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for lengths and angles - Shape and position (ISO 13920:1996)
Item type: Standard
Language: no/en
Edition: 1 (1997-06-18)
Supersedes: NS 1432:1972 Alert Withdrawn
Number of pages: 12
Price:

NOK 567,00 (excl. VAT)
NOK 708,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 17.040
NS ICS 17.040.10
NS ICS 25.160
NS ICS 25.160.01
NS ICS 25.160.10
NS ICS 17
NS ICS 25
Scope: Denne standarden angir generelle toleranser for lineære mål og vinkelmål, for form og plassering av sveiste konstruksjoner i fire toleranseklasser, og er basert på den nøyaktigheten som et vanlig verksted følger. Hovedkriteriet for utvelgelse av en spesiell toleranseklasse vil være de funksjonelle kravene som skal tilfredsstilles. Det er alltid de toleransene som er fastlagt på tegningen som gjelder. I stedet for å angi individuelle toleranser kan toleranseklasser i henhold til denne standarden benyttes. Generelle toleranser for lineære mål og vinkelmål og for form og plassering som er angitt i denne standarden, gjelder for sveiseforbindelser, sveiste enheter, sveiste konstruksjoner osv. Ved produksjon av komplekse konstruksjoner kan det være nødvendig å stille spesielle krav. Spesifikasjonene som er angitt i denne standarden, er basert på prinsippet om uavhengighet, slik som det er beskrevet i NS-ISO 8015 i henhold til hvilke dimensjons- og geometriske toleranser som gjelder uavhengig av hverandre. I produksjonsdokumenter der lineære mål og vinkelmål eller anvisning for form og plassering er angitt uten individuelle toleranser, skal disse dokumentene betraktes som ufullstendige eller utilstrekkelige hvis det ikke er referert til generelle toleranser. Dette gjelder ikke for midlertidige dimensjoner.
Committee: SN/K 067
Adopted: 1997-06-18
ICS: 25.160.01 - Sveising, lodding og bløtlodding generelt
17.040.10 - Toleranser og pasninger
25.160.10 - Sveiseprosedyrer