NS-EN ISO 140-14:2004

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Akustikk - Lydforhold i bygninger - Del 14: Retningslinjer for spesielle situasjoner i felt (ISO 140-14:2004)
English title: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 14: Guidelines for special situations in the field (ISO 140-14:2004)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2004-11-10)
Superseded by: NS-EN ISO 16283-1:2014 Check Published
NS-EN ISO 16283-3:2016 Check Published
Number of pages: 40
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Scope: Denne delen av NS-EN ISO 140 gjelder feltmålinger av luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon, og skal brukes som et tillegg til NS-EN ISO 140-4 og NS-EN ISO 140-7. Den inneholder retningslinjer for lydisolasjonsmålinger i spesielle situasjoner i felten som ikke dekkes direkte av NS-EN ISO 140-4 og NSEN ISO 140-7. MERKNAD Standardene NS-EN ISO 140-4 og NS-EN ISO 140-7 angir detaljerte målemetoder for ideelle forhold, men gir lite informasjon om hvordan man kan lage et egnet måleoppsett i rom som avviker fra rektangulære rom i vanlige boliger. Når det gjelder meget store rom, lange og smale rom, trappeoppganger, sammenkoblede rom osv., blir det ikke gitt noen rettledning i de grunnleggende standardene. Derfor er retningslinjene i denne delen av NS-EN ISO 140 blitt utarbeidet. Bruk av retningslinjene vil bidra til å forbedre reproduserbarheten ved feltmåling av lydforhold i bygninger, og letter måling ved at man slipper å foreta tidkrevende vurderinger i faktiske målesituasjoner. Denne delen av NS-EN ISO 140 er primært til bruk for målinger i rom i boligbygg, skoler, hoteller osv., med volum mindre enn 250 m3. Det er ikke obligatorisk å bruke disse retningslinjene i forbindelse med målinger ifølge NS-EN ISO 140-4 og NS-EN ISO 140-7, med mindre dette er angitt andre steder.
Committee: SN/K 001
Adopted: 2004-11-10
Withdrawn: 2014-05-01
ICS: 91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.