NS-EN ISO 140-7:1998

NOK 787,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Akustikk - Lydforhold i bygninger - Del 7: Feltmåling av trinnlydisolasjon av gulv (ISO 140-7:1998)
English title: Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors (ISO 140-7:1998)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (1999-03-17)
Superseded by: NS-EN ISO 16283-1:2014 Check Published
NS-EN ISO 16283-1:2014 Check Published
Number of pages: 24
Price:

NOK 787,00 (excl. VAT)
NOK 983,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.30
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
Scope: Denne delen av NS-EN ISO 140 angir metoder for feltmåling av trinnlydnivået for gulv i bygninger ved bruk av et standardisert hammerverk. Metoden kan brukes på gulv både med og uten belegg.Resultatene som oppnås, kan brukes til å sammenlikne lydisolasjonsegenskapene til gulv og feltmålte trinnlydnivåer for gulv med angitte krav.MERKNAD 1 Laboratoriemålinger av trinnlydnivå for gulv omhandles i NS-EN ISO 140-6.MERKNAD 2 Laboratoriemålinger av trinnlydreduksjon av gulvbelegg på et massivt standardgulv omhandles i NS-EN ISO 140-8.
Committee: SN/K 001
Adopted: 1999-03-17
Withdrawn: 2014-05-01
ICS: 916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
91.060.30 - Himlinger. Gulv. Trapper
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.