NS-EN ISO 5349-2:2001

NOK 893,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Mekaniske vibrasjoner - Måling og bedømmelse av hvordan håndoverførte vibrasjoner virker inn på mennesker - Del 2: Praktisk veiledning for måling på arbeidsplassen (ISO 5349-2:2001)
English title: Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace (ISO 5349-2:2001)
Item type: Standard
Language: en/no
Edition: 1 (2001-12-06)
Number of pages: 48
Price:

NOK 893,00 (excl. VAT)
NOK 1 116,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 13
NS ICS 13.160
Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne delen av NS-EN ISO 5349 gir en veiledning for måling og bedømmelse av håndoverførte vibrasjoner på arbeidsplassen i overensstemmelse med NS-EN ISO 5349-1. Denne delen av NS-EN ISO 5349 beskriver forholdsreglene som bør tas for å foreta representative vibrasjonsmålinger og bestemme daglig eksponeringstid for hver arbeidsoperasjon, med sikte på å beregne frekvensveid 8-h energiekvivalent samlet vibrasjonsverdi (daglig vibrasjonseksponering). Denne delen av NS-EN ISO 5349 er et hjelpemiddel til å bestemme relevante arbeidsoperasjoner som det bør tas hensyn til, når vibrasjonseksponering skal bestemmes. Denne delen av NS-EN ISO 5349 gjelder for alle situasjoner der personer eksponeres for vibrasjoner overført til hånd-arm-systemet ved bruk av håndholdte eller håndstyrte maskiner, vibrerende arbeidsstykker eller kontrollinnretninger på flyttbare eller fastmonterte maskiner.
Committee: SN/K 002
Adopted: 2001-12-06
ICS: 917 - Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø
13.160 - Vibrasjon og støt. Virkning på mennesker