NS-EN ISO 7899-2:2000

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Vannundersøkelse - Påvisning og telling av intestinale enterokokker - Del 2: Membranfiltreringsmetode (ISO 7899-2:2000)
English title: Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci - Part 2: Membrane filtration method (ISO 7899-2:2000)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2000-09-05)
Supersedes: NS 4793:1990 Alert Withdrawn
Number of pages: 16
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 07.100.20
NS ICS 13.060
NS ICS 13.060-40
NS ICS 13.060-40.1
NS ICS 13.060-40.10
NS ICS 07
NS ICS 07.100
NS ICS 13
Scope: Denne delen av ISO 7899 fastsetter en metode for påvisning og bestemmelse av antall intestinale enterokokker i vann ved hjelp av membranfiltrering. Denne delen av ISO 7899 er spesielt ment for undersøkelse av drikkevann, svømmebassengvann og annet desinfisert eller rent vann. Metoden kan likevel benyttes for alle typer vann, unntatt der store mengder suspendert materiale eller mange konkurrerende mikroorganismer er til stede. Den er spesielt egnet for undersøkelse av store volum vann som kun inneholder få intestinale enterokokker.
Committee: SN/K 153
Adopted: 2000-09-05
ICS: 07.100.20 - Mikrober i vann