NS-ISO 10005:2005

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsplaner (ISO 10005:2005)
English title: Quality management systems - Guidelines for quality plans (ISO 10005:2005)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 2 (2005-09-01)
Supersedes: NS-ISO 10005:1995 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-ISO 10005:2018 Check Published
NS-ISO 10005:2018 Check Published
Number of pages: 32
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.10
NS ICS 03
Ledelsessystemer for kvalitet
Scope: Denne internasjonale standarden gir retningslinjer for utvikling, gjennomgåelse, godkjenning, bruk og revisjon av kvalitetsplaner. Den kan anvendes uavhengig av om organisasjonen har et styringssystem i samsvar med NS-EN ISO 9001. Denne internasjonale standarden kan anvendes for kvalitetsplaner for en prosess, et produkt, prosjekt eller en kontrakt, alle produktkategorier (maskinvare, programvare, prosessframstilte materialer og tjenester) og alle næringer. Den dreier seg hovedsakelig om realisering av produktet og er ikke en veiledning for planlegging av et system for kvalitetsstyring i organisasjonen. Denne internasjonale standarden er et veiledende dokument og er ikke beregnet brukt til sertifisering eller til registreringsformål. MERKNAD For å unngå unødvendig gjentakelse av "prosess, produkt, prosjekt eller kontrakt" brukes termen "bestemt tilfelle" (se 3.10) i denne standarden.
Committee: SN/K 149
Adopted: 2005-09-01
Withdrawn: 2018-10-01
ICS: 03.120.10 - Kvalitetsledelse og kvalitetssikring