NS-ISO 2631-2:2003

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Mekaniske vibrasjoner og støt - Bedømmelse av hvordan helkroppsvibrasjoner virker inn på mennesker - Del 2: Vibrasjoner i bygninger (1 Hz to 80 Hz) (ISO 2631-2:2003)
English title: Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz) (ISO 2631-2:2003)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 2 (2003-09-10)
Supersedes: NS-ISO 2631-2:1989 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 13
NS ICS 13.160
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø
Committee: SN/K 002
Adopted: 2003-09-10
ICS: 916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
917 - Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø
13.160 - Vibrasjon og støt. Virkning på mennesker