NS-ISO 7888:1985

NOK 369,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Vannundersøkelse - Bestemmelse av konduktivitet (= EN 27888:1993)
English title: Water quality - Determination of electrical conductivity (= EN 27888:1993)
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (1993-11-01)
Supersedes: NS 4721:1973 Alert Withdrawn
Number of pages: 16
Price:

NOK 369,00 (excl. VAT)
NOK 461,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060-40
NS ICS 13.060-40.4
NS ICS 13.060.60
NS ICS 13
Scope: Denne internationale standarden beskriver en metode for måling av elektrisk konduktivitet i alle typer vann. Konduktivitet kan brukes til overvåkning av kvaliteten av a) overflatevann; b) prosessvann i vannforsynings- og vannbehandlingsanlegg; a) avløpsvann. Konduktivitetsmålinger kan brukes til å kontrollere at det er utført en fullstendig bestemmelse av de enkelte ioniske komponenter [1 til 3]. I enkelte tilfeller er de absolutte verdiene viktige. I andre tilfeller er det bare relative endringer som har betydning. Se punkt 9 angående forstyrrelser av målingen.
Adopted: 1993-11-01
ICS: 13.060.60 - Undersøkelse av vannets fysiske egenskaper