NS 5815:2006

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Risikovurdering av anleggsarbeid
English title: Risk assessment of construction work
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2006-06-01)
Number of pages: 40
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.120
NS ICS 13.020
NS ICS 93.010
NS ICS 03
NS ICS 13
NS ICS 13.020.01
NS ICS 93
Referansestandarder TEK - Komplett
Product information: Standarden omfatter risikovurdering av selve utførelsen av anleggsarbeid. Siden arbeidene vil kunne variere i omfang og kompleksitet fra anlegg til anlegg, er det viktig å påpeke at standarden omfatter krav til hva en risikovurdering som et minimum skal omfatte. Standarden omfatter risiko for personskader, miljøskader (også ytre miljø), materielle skader og eventuelle egendefinerte suksessfaktorer og mål. I dette ligger også skader på og ulempe for tredjepart, for eksempel naboer til anleggsområdet. Standarden kan brukes for hele anleggsprosesser, men også for avgrensede arbeidsoppgaver. Standarden er ment brukt for både store og små prosjekter. Standarden kan også brukes i de tilfeller der det kun skal gjennomføres en risikoanalyse og ikke en komplett risikovurdering.
Committee: SN/K 203
Adopted: 2006-06-01
ICS: 900.02.07 - Kap.7 - Sikkerhet mot naturpåkjenninger
900.03.10 - Kap.10 - Konstruksjonssikkerhet
13.020.01 - Miljøvern generelt
03.120.01 - Kvalitet generelt
93.010 - Anleggsvirksomhet generelt