NS 3910:2006

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere
English title: Firefighting equipment - Maintenance of portable fire extinguishers
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2006-06-01)
Superseded by: NS 3910:2015 Alert Withdrawn
Number of pages: 28
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.220
NS ICS 13
NS ICS 13.220.10
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne standarden fastsetter krav til vedlikehold av alle typer håndslokkere og krav til kompetanse hos dem som skal utføre vedlikeholdet.
Committee: SN/K 214
Adopted: 2006-06-01
Withdrawn: 2015-07-01
ICS: 900.03.11 - Kap.11 - Sikkerhet ved brann
13.220.10 - Brannslokking