NEK 440:2006

Standard
NOK 1 485,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Stasjonsanlegg over 1 kV
English title: Power installations exceeding 1 kV
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1.0 (2006-06-01)
Superseded by: NEK 440:2011 Alert Withdrawn
Number of pages: 156
Price:

NOK 1 485,00 (excl. VAT)
NOK 1 856,25 (with VAT)

Product information: NEK 440 spesifiserer krav til prosjektering og montering av elektriske stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC, med hensyn på sikkerhet og funksjon i forhold til tiltenkt bruk. OBS! NEK 440 kommer i ny utgave september 2011.
Committee: NS
Adopted: 2006-06-01
Withdrawn: 2011-09-01