NS-INSTA 120

NOK 481,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Akustikk - Lydisolasjon av vinduer, dører og andre bygningsdeler i yttervegg - Videreføring av høyttalermetoden beskrevet i ISO 140-5 - Feltmåling
English title: Acoustics - Sound insulation of windows, doors and other facade elements - Supplement to the loudspeaker method described in ISO 140-5 - Field measurement
Item type: Standard
Language: no/en
Edition: 1 (1989-03-01)
Superseded by: NS-EN ISO 140-5:1998 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 717-1:1996 Alert Withdrawn
Number of pages: 11
Price:

NOK 481,00 (excl. VAT)
NOK 601,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Adopted: 1989-03-01
Withdrawn: 1999-05-05
ICS: 91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.