NS-EN 1277:1996

NOK 530,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Rørledninger av plast - Rørledninger av termoplast for nedgravde trykkløse avløpssystemer - Metoder for prøving av tetthet hos skjøter med elastomeriske tetningsringer
English title: Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried non-pressure applications - Test methods for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (1996-05-29)
Superseded by: NS-EN 1277:2003 Alert Withdrawn
Number of pages: 16
Price:

NOK 530,00 (excl. VAT)
NOK 662,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 23
NS ICS 23.040
NS ICS 23.040.01
NS ICS 23.040.20
NS ICS 93.030
NS ICS 93
Committee: SN/K 084
Adopted: 1996-05-29
Withdrawn: 2004-02-10
ICS: 23.040.80 - Pakninger til rør- og slangesett
23.040.20 - Plastrør
23.040.01 - Rørdeler og rørledninger generelt
93.030 - Eksterne vann- og avløpssystemer