NS-EN 1451-1:1998

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Rørledninger av plast for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur) i bygninger - Polypropylen (PP) - Del 1: Krav til rør, rørdeler og system
English title: Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Spesification for Pipes, fittings and the system
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (1999-05-05)
Supersedes: NS 3630:1990 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN 1451-1:2017 Check Published
Number of pages: 36
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 83.140
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.80
NS ICS 83
NS ICS 83.140.30
Scope: Denne europeiske standarden angir for helveggsrørssystemer av polypropylen (PP) krav til rør, rørdeler og system for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur) inne i bygning (merket "B") og for bortledning av avløpsvann både inne i bygning og under bygning (merket "BD"). MERKNAD 1 Bruksområdet "inne i bygning" i henhold til denne standarden gjelder bare det innvendige området i bygninger. Bruksområdet "i bygning" samsvarer med kravene til "inne i bygning" i henhold til prEN 12056-1. Standarden angir også prøvingsparametrene for prøvingsmetodene det refereres til i denne standarden. Denne standarden gjelder for PP-rør og -rørdeler, deres skjøter og skjøter med komponenter av andre plast- eller ikke-plastmaterialer, som er beregnet på bruk til følgende formål: a) rørsystemer for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur); b) utluftingsrør tilknyttet a); c) takrenner og nedløpsrør i bygning. Standarden gjelder for rør og rørdeler merket med "B", som er beregnet på bruk inne i bygninger og festet på veggen på utsiden av bygninger. Standarden gjelder for rør og rørdeler merket med "BD", som er beregnet på bruk både inne i bygninger og under bygninger. MERKNAD 2 Bare komponenter merket med "BD" skal generelt brukes under bygninger. For disse er det påkrevd at de har en nominell ringstivhet på minst SN 4 og en nominell utvendig diameter på minst 75 mm. MERKNAD 3 Rør og rørdeler i rørserien S 20 er beregnet på bruk bare for bruksområdet "B". Denne standarden gjelder for PP-rør og -rørdeler av følgende typer: - med glatte ender; - med integrert muffe med elastomerisk tetningsring; - for speilsveiste skjøter; der rørdelene kan produseres ved sprøytestøping eller sammenbygges av rør og/eller støpestykker som brukes som halvfabrikata. MERKNAD 4 Komponenter som er i samsvar med noen av produktstandardene oppført under Litteratur, kan brukes sammen med rør og rørdeler i samsvar med denne standarden forutsatt at de oppfyller kravene til dimensjoner for skjøten samt funksjonskravene angitt i denne standarden. Denne standarden dekker en rekke nominelle størrelser og rørserier og gir anbefalinger med hensyn til farger. MERKNAD 5 Det er kjøperens eller den spesifiserendes ansvar å foreta passende valg ut fra disse aspektene og samtidig ta hensyn til særkrav og eventuelle relevante nasjonale forskrifter og nasjonal installeringspraksis.
Committee: SN/K 084
Adopted: 1999-05-05
Withdrawn: 2018-02-01
ICS: 23.040.01 - Rørdeler og rørledninger generelt
91.140.80 - Avløpssystemer
83.140.30 - Plastrør, - deler og -ventiler