NS-EN 14963:2006

NOK 828,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Taktekning - Sammenhengende taklys av plast med eller uten sokkel - Klassifisering, krav og prøvingsmetoder
English title: Roof coverings - Continuous rooflights of plastics with or without upstands - Classification, requirements and test methods
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2007-02-01)
Number of pages: 60
Price:

NOK 828,00 (excl. VAT)
NOK 1 035,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.20
Committee: SN/K 428
Adopted: 2007-02-01
ICS: 91.060.20 - Tak