NS 813:1987

Standard (Kun elektronisk)
NOK 481,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Rørsystemer - Fargemerking for angivelse av innhold
English title: Piping systems - Identification colours for the content
Item type: Standard (Kun elektronisk)
Language: no/en
Edition: 2 (1987-01-01)
Number of pages: 6
Price:

NOK 481,00 (excl. VAT)
NOK 601,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 23
NS ICS 23.040
NS ICS 23.040.01
NS ICS 01
NS ICS 01.070
NS ICS 01.080
NS ICS 01.080.20
Scope: Standarden fastlegger farger for merking av innholdet i rørsystemer. Standarden gjelder for prosess-, varme-, kjøle- og sanitæranlegg og for hjelpesystemer. Fargene kan også brukes for merking av rørsystemer på tegninger.
Committee: SN/K 039
Adopted: 1987-01-01
ICS: 01.070 - Fargekoding
01.080.20 - Tegnesymboler til bruk på spesielt utstyr
23.040.01 - Rørdeler og rørledninger generelt