NS-EN ISO 15189:2007

NOK 828,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Medisinske laboratorier - Særskilte krav til kvalitet og kompetanse (ISO 15189:2007)
English title: Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence (ISO 15189:2007)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 2 (2007-08-01)
Supersedes: NS-EN ISO 15189:2003 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN ISO 15189:2012 Alert Withdrawn
NS-EN ISO 15189:2012 Alert Withdrawn
Number of pages: 52
Price:

NOK 828,00 (excl. VAT)
NOK 1 035,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.20
NS ICS 03
NS ICS 11
NS ICS 11.100
NS ICS 11.100.01
Scope: 1.1 Denne internasjonale standarden angir hvilke krav til kvalitet og kompetanse som gjelder spesielt for medisinske laboratorier. 1.2 Denne internasjonale standarden er ment brukt av medisinske laboratorier under deres utvikling av kvalitetsstyringssystemer og vurdering av egen kompetanse, og av akkrediteringsorganer når de skal bekrefte eller anerkjenne kompetansen til medisinske laboratorier.
Committee: SN/K 116
Adopted: 2007-08-01
Withdrawn: 2013-02-01
ICS: 03.120.20 - Produkt- og bedriftsertifisering. Bedømmelse av overenstemmelse
11.100.01 - Laboratoriemedisin generelt