NS 8174-1:2007+A1:2008

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Akustikk - Måling av lydtrykknivå fra veitrafikk - Teknisk metode
English title: Acoustics - Measurement of sound level from road traffic - Engineering method
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2008-02-01)
Supersedes: NS 8174-1:2007 Alert Withdrawn
NS 8174-1:2007/A1:2008 Alert Withdrawn
Number of pages: 48
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 17.140
NS ICS 17
NS ICS 17.140.30
NS ICS 43
NS ICS 43.020
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: NS 8174-1:2007 Denne standarden fastlegger metoder for å bestemme A-veid og/eller 1/1- eller 1/3-oktavbånd for − dag-kveld-natt lydnivå; − statistisk maksimalverdi av lydtrykknivå; − ekvivalent lydtrykknivå; og − maksimalt lydtrykknivå, utendørs og i rom i bygninger, fra veitrafikk under spesifiserte trafikk- og miljøbetingelser, samt antallet støyhendelser. Målet er å bestemme lydtrykknivåer slik de opptrer under spesifiserte meteorologiske forhold. Standarden fastlegger også bestemmelse av årsmidlet lydtrykknivå ved lydutbredelse preget av svak medvind i alle retninger, det vil si uten å ta hensyn til den faktiske meteorologiske variasjonen på stedet. Metoden spesifiserer hvordan lydtrykknivået ved et gitt punkt skal måles, og hvordan lydtrykknivåene i disse punktene kan bestemmes ved å måle i flere målepunkter samtidig. Denne standarden gjelder ikke for automatiserte målinger uten tilsyn. 2 Normative referanser den angitte utgaven. For udaterte referanser gjelder den siste utgaven.
Committee: SN/K 237
Adopted: 2008-02-01
ICS: 17.140.30 - Støy fra transportmidler
916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
43.020 - Kjøretøyer generelt