NS 8409:2008

NOK 567,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer
English title: General conditions for contracts concerning the purchase of construction products
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2008-05-01)
Supersedes: NS 3409:1991 Alert Withdrawn
Number of pages: 12
Price:

NOK 567,00 (excl. VAT)
NOK 708,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
Product information: NS 8409 fastsetter kontraktsbestemmelser til bruk ved kjøp av byggevarer, når kjøperen ikke er en forbruker. Standarden kan dermed brukes i kontrakter mellom entreprenører og byggevareleverandører, eller i kontrakt mellom profesjonelle byggherrer og byggevareleverandører.
Scope: Standarden fastsetter kontraktsbestemmelser til bruk ved kjøp av byggevarer når kjøperen ikke er forbruker. Med forbruker menes fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jf. forbrukerkjøpsloven § 1. Standarden gjelder ikke dersom byggevareleveransene inngår som ledd i tjenesteoppdrag, herunder entreprise, og tjenesteoppdraget utgjør den overveiende delen av forpliktelsene, jf. kjøpsloven § 2 annet ledd.
Committee: SN/K 262
Adopted: 2008-05-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg