NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008

NOK 1 321,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-7: Allmenne laster - Ulykkeslaster
English title: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2008-05-01)
Supersedes: NS 3491-7:2000 Alert Withdrawn
Number of pages: 72
Price:

NOK 1 321,00 (excl. VAT)
NOK 1 651,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.01
Eurokode 0 + 1
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 0 + 1 - Papir
Committee: SN/K 064
Adopted: 2008-05-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.01 - Bygningskonstruksjoner generelt
911.01 - Eurokode 0 & 1: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner & Laster på konstruksjoner