NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008

NOK 969,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne laster - Snølaster
English title: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2008-02-20)
Supersedes: NS-EN 1991-1-3:2003 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN 1991-1-3:2003+A1:2015+NA:2018 Check Published
Number of pages: 76
Price:

NOK 969,00 (excl. VAT)
NOK 1 211,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.01
Eurokode 0 + 1
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information:

NB: Vi gjør oppmerksom på at det nasjonale tillegget (NA) som er inkludert i dette dokumentet ikke er oversatt til engelsk.

NOTE: The National Annex (NA) that is included in this document is in Norwegian language.

For an English version of the National Annex (NA) see: Eurocode 0 and 1 – Collection of National Annexes
Committee: SN/K 064
Adopted: 2008-02-20
Withdrawn: 2018-05-01
ICS: 911.01 - Eurokode 0 & 1: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner & Laster på konstruksjoner
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.01 - Bygningskonstruksjoner generelt