Byggblankett 8415 B:2008

eBlankett
NOK 369,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Byggblankett. Formular for underentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: 1 (2008-10-01)
Price:

NOK 369,00 (excl. VAT)
NOK 461,25 (with VAT)

Product information: Dette formularet skal brukes ved underentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor hovedentreprenøren i kontrakt etter NS 8415. OBS! Denne blanketten er dessverre ikke kompatibel med Mac.
Adopted: 2008-10-01