Byggblankett 8416 A:2008

eBlankett
NOK 345,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Formular for forenklet underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: 1 (2008-10-01)
Price:

NOK 345,00 (excl. VAT)
NOK 431,25 (with VAT)

Product information: Dette formularet skal brukes ved kontraktsinngåelse etter NS 8416. OBS! Denne blanketten er dessverre ikke kompatibel med Mac.
Adopted: 2008-10-01