NS 3470-1:1999/A1:2008

NOK 567,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Prosjektering av trekonstruksjoner - Beregnings- og konstruksjonsregler - Del 1: Allmenne regler
English title: Timber structures - Design rules - Part 1: Common rules
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: (2008-11-01)
Supersedes: NS 3470-1:1999/AC Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2009 Alert Withdrawn
NS-EN 1995-2:2004+NA:2010 Check Published
NS-EN 1995-2:2004+NA:2010 Check Published
Number of pages: 12
Price:

NOK 567,00 (excl. VAT)
NOK 708,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.20
Scope: Standarden fastlegger regler for prosjektering av trekonstruksjoner. Prosjektering etter denne standard omfatter å klarlegge prosjektforutsetninger og å utarbeide konstruksjonsberegninger, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon, samt å angi krav til materialer, utførelse og kontroll. Standarden gjelder for de angitte materialene og innenfor de angitte fasthetsklassene. Spesielle patent- og/eller mønsterbeskyttede treprodukter og forbindelsesmidler er ikke tatt med i standarden. Slike produkter kan kun godkjennes gjennom en kontroll av spesifiserte egenskaper og kapasiteter. Denne standarden angir ikke detaljerte regler for beskyttelse av ståldeler mot korrosjon eller regler for beskyttelse av tre mot angrep av råte, insekter eller nedbrytende mikro-organismer. Standarden forutsetter at prosjekteringen utføres av fagfolk med den nødvendige teoretiske og praktiske innsikt.
Committee: SN/K 077
Adopted: 2008-11-01
Withdrawn: 2010-04-01
ICS: 91.080.20 - Trekonstruksjoner