Byggblankett 8405 C:2008

eBlankett
NOK 345,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: 3 (2008-12-03)
Price:

NOK 345,00 (excl. VAT)
NOK 431,25 (with VAT)

Product information: Dette formularet brukes for byggherrens sikkerhetsstillelse overfor entreprenøren i kontrakt etter NS 8405.

Vi holder jevnlig kurs i juridiske standarder for bygg og anlegg. Se våre kurssider for en oversikt.

Adopted: 2008-12-03