NS-EN ISO 9001:2008

NOK 1 980,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Systemer for kvalitetsstyring - Krav (ISO 9001:2008)
English title: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)
Item type: Standard
Language: no/en
Edition: 4 (2008-12-01)
Supersedes: NS-EN ISO 9001:2000 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN ISO 9001:2015 Check Published
NS-EN ISO 9001:2015 Check Published
Number of pages: 48
Price:

NOK 1 980,00 (excl. VAT)
NOK 2 475,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.10
NS ICS 03
Ledelsessystemer for kvalitet
Referansestandarder TEK - Komplett
Product information: NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring angir kravene til hva et kvalitetsstyringssystem bør inneholde. Den presenterer også det grunnleggende nivået på kvalitet i en virksomhet.

Vi holder jevnlig kurs i NS-EN ISO 9001 og relaterte standarder. Se våre kurssider for en oversikt.

Scope: Denne standarden angir krav til et system for kvalitetsstyring når en organisasjon a) trenger å bevise sin evne til konsekvent å fremskaffe produkter som oppfyller krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter, og b) har som siktemål å bedre kunders tilfredshet ved virkningsfull anvendelse av systemet, inkludert prosesser for kontinuerlig forbedring av systemet og sikringen av samsvar med krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter. MERKNAD 1 I denne standarden er betydningen av termen ”produkt” bare a) det produktet som er ment for eller krevd av en kunde, b) ethvert tiltenkt resultat av realiseringen av produktet. MERKNAD 2 Krav i lover og forskrifter kan uttrykkes som juridiske krav.
Adopted: 2008-12-01
Withdrawn: 2015-09-21
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
03.120.10 - Kvalitetsledelse og kvalitetssikring
907 - Systemer for kvalitetsstyring