NS-EN 1176-10:2008

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Lekeplassutstyr og underlag - Del 10: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for fullstendig innelukket lekeutstyr
English title: Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2008-11-01)
Number of pages: 20
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 97.200.40
NS ICS 97
NS ICS 97.200
Lekeplassutstyr og underlag
Scope: Dette dokumentet gjelder for fullstendig innelukket lekeutstyr beregnet på installasjon i og utenfor bygninger, for barn opptil 14 år, se 3.1. Hensikten med dette dokumentet er å gi tilleggskrav til sikkerhet som dekker enkelte deler av disse konstruksjonene, for eksempel utganger og rømningsveier, synlighet, utvendige klatremuligheter, begrensende vegger/netting i forbindelse med sikkerhetsarealer, motstand mot antennelighet, spesielt utstyr/spesielle komponenter, støtdempende underlag, skilting, spesielt ettersyn og vedlikehold.
Committee: SN/K 561
Adopted: 2008-11-01
ICS: 905 - Lekeplassutstyr og underlag
97.200.40 - Lekeplasser