Byggblankett 8406 B:2008

eBlankett
NOK 345,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket eForm
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelses og i reklamasjonstiden - Blanketten brukes når en entreprenør skal stille sikkerhet for å oppfylle kravene til entreprenørens sikkerhetstillelse i NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt
English title: Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelses og i reklamasjonstiden - Blanketten brukes når en entreprenør skal stille sikkerhet for å oppfylle kravene til entreprenørens sikkerhetstillelse i NS 84
Item type: eBlankett
Language: Norsk
Edition: 2 (2008-12-03)
Number of pages: 2
Price:

NOK 345,00 (excl. VAT)
NOK 431,25 (with VAT)

Product information: Denne blanketten skal brukes ved entreprenørens sikkerhetsstillelse overfor byggherren i kontrakt etter NS 8406.
Committee: SN/K 251
Adopted: 2008-12-03