Risikoanalyse - teori og metoder

Vare
NOK 550,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Status: Check Published
Norwegian title: En veiledning til NS 5814. Forfatter: Marvin Rausand og Ingrid Bouwer Utne
English title: No english title En veiledning til NS 5814. Forfatter: Marvin Rausand og Ingrid Bouwer Utne
Item type: Vare
Language: Norsk
Edition: 2009 (2009-07-01)
Price:

NOK 550,00 (excl. VAT)

Product information: Denne boka gir en innføring i risikoanalyse og de mest brukte metodene i slike analyser. Boka bygger på Risikoanalyse – En veiledning til NS 5814 som ble utgitt i 1991. En ny versjon av standarden NS 5814 kom i 2008 (Krav til risikovurderinger), og ga inspirasjon til å skrive ei ny og sterkt omarbeidet bok. Målet er at boka skal kunne brukes som støtte for praktiske risikoanalyser, og som lærebok i risikoanalyse for kurs på høgskolenivå.
Adopted: 2009-07-01