NS-EN 15001-1:2009

NOK 1 321,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Gassforsyningssystemer - Gassinstallasjonsrørledninger med et driftstrykk større enn 0,5 bar for industrielle installasjoner og større enn 5 bar for industrielle og ikke-industrielle gassinstallasjoner - Del 1: Detaljerte funksjonskrav for utførelse, materialer, konstruksjon, inspeksjon og prøving
English title: Gas Infrastructure - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 1: Detailed functional requirements for design, materials, construction, inspection and testing
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2009-10-01)
Number of pages: 124
Price:

NOK 1 321,00 (excl. VAT)
NOK 1 651,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.40
Committee: SN/K 114/EG C
Adopted: 2009-10-01
ICS: 91.140.40 - Gassinstallasjoner