NEK EN 81346-1/-2:2009

NOK 2 527,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Industrielle systemer, installasjoner og utstyr og industrielle produkter - Struktureringsprinsipper og referansebetegnelser -- Del 1: Generelle krav -- Del 2: Klassifisering av objekter og koder for klasser
English title: Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations -- Part 1: Basic rules -- Part 2: Classification of objects and codes for classes
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1.N (2009-12-01)
Number of pages: 136
Price:

NOK 2 527,00 (excl. VAT)
NOK 3 158,75 (with VAT)

Scope: Denne delen (-1) av Internasjonal Standard 81346, felles publisert av IEC og ISO etablerer generelle prinsipper for strukturering av systemer inkludert strukturering av informasjonen om systemer. Basert på disse prinsipper, regler og veiledninger er gitt for formulering av entydige referansebetegnelser for objekter i ethvert system. Del 2 av International Standard 81346, felles publisert av IEC og ISO, definerer klasser og underklasser til objekter basert på et formåls- og oppgaverelatert betraktning av objektene, som sammen med deres tilhørende bokstavkoder skal anvendes i referansebetegnelser.
Committee: NEK/NK3
Adopted: 2009-12-01
ICS: 01.110 - Teknisk produktdokumentasjon
29.020 - Elektroteknikk generelt