NS 3459:2009

NOK 955,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Elektronisk overføring av prosjektdata
English title: Computer-aided interchange of project data
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2009-12-01)
Supersedes: NS 3459:2004 Alert Withdrawn
Superseded by: NS 3459:2011 Alert Withdrawn
Number of pages: 40
Price:

NOK 955,00 (excl. VAT)
NOK 1 193,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 35
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.01
NS ICS 35.240
NS ICS 35.240.30
Committee: SN/K 405
Adopted: 2009-12-01
Withdrawn: 2011-10-01
ICS: 35.240.30 - Anvendelser av IT i informasjon, dokumentasjon og forlagsvirksomhet
91.010.01 - Byggeindustri generelt