NS-EN 1994-2:2005+NA:2009

NOK 969,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong - Del 2: Bruer
English title: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2009-12-01)
Supersedes: NS 3476:1988 Alert Withdrawn
NS 3476.T1:1989 Alert Withdrawn
NS-EN 1994-2:2005 Alert Withdrawn
Number of pages: 108
Price:

NOK 969,00 (excl. VAT)
NOK 1 211,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.10
NS ICS 91.080.40
NS ICS 93.040
NS ICS 93
Eurokode 4
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 4 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information:

NB: Vi gjør oppmerksom på at det nasjonale tillegget (NA) som er inkludert i dette dokumentet ikke er oversatt til engelsk.

NOTE: The National Annex (NA) that is included in this document is in Norwegian language.

Committee: SN/K 064
Adopted: 2009-12-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.10 - Metallkonstruksjoner
91.080.40 - Betongkonstruksjoner
93.040 - Brokonstruksjoner
911.04 - Eurokode 4 - Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong