Lyskultur publikasjon 1C

Standard
NOK 1 500,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser.
English title: No english title.
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 2 (2016-12-01)
Number of pages: 32
Price:

NOK 1 500,00 (excl. VAT)
NOK 1 875,00 (with VAT)

Product information:

1C "Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser" gir retningslinjer for aktuelle krav til belysningen av utendørs arbeidsplasser, men også for annen virksomhet tilknyttet utendørs aktiviteter.

Publikasjonen er revidert i henhold til ny europeisk standard (NS-EN 12464-2:2014 – Lys og belysning). Publikasjonen skal gi anvisninger og veiledninger på hvordan en kan få oppfylt kravet til belysning i henhold til normer gitt i NS-EN 12464-2:2014.

Kravene i publikasjonen tar hensyn til de synsfunksjoner som er nødvendig for å ivareta den enkeltes arbeidssituasjon, og er et godt verktøy for alle som planlegger utendørs arbeidsplasser.

Publikasjonen er et godt supplement til Lyskulturs publikasjon 1B ”Luxtabellen og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg”. De to publikasjonene er til sammen et nødvendig planverktøy til rådgivere, arbeidsgivere og offentlige beslutningstakere for å påvirke til og kvalitetssikre at kravene til belysning blir oppfylt.

Publikasjonen ivaretar krav fra arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Den har stor nytteverdi hva gjelder angivelse av energiforbruk, og er vesentlige for aspekter som helse, miljø og sikkerhet. Publikasjonen ivaretar at anbudsspesifikasjonen kan utarbeides i henhold til gjeldende EØS-regler.

Adopted: 2016-12-01