NS-EN 1991-4:2006+NA:2010

NOK 1 321,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 4: Siloer og beholdere
English title: Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2010-03-01)
Supersedes: NS-EN 1991-4:2006 Alert Withdrawn
Number of pages: 124
Price:

NOK 1 321,00 (excl. VAT)
NOK 1 651,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
Eurokode 0 + 1
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 0 + 1 - Papir
Product information:

NB: Vi gjør oppmerksom på at det nasjonale tillegget (NA) som er inkludert i dette dokumentet ikke er oversatt til engelsk.

NOTE: The National Annex (NA) that is included in this document is in Norwegian language.

Committee: SN/K 064
Adopted: 2010-03-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
911.01 - Eurokode 0 & 1: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner & Laster på konstruksjoner