NS-EN 1996-2:2006+NA:2010

NOK 630,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner - Del 2: Valg av materialer og utførelse av murverk
English title: Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2010-03-01)
Supersedes: NS 3475:2004 Alert Withdrawn
NS-EN 1996-2:2006 Alert Withdrawn
Number of pages: 52
Price:

NOK 630,00 (excl. VAT)
NOK 787,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.30
Eurokode 6
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 6 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Product information:

NB: Vi gjør oppmerksom på at det nasjonale tillegget (NA) som er inkludert i dette dokumentet ikke er oversatt til engelsk.

NOTE: The National Annex (NA) that is included in this document is in Norwegian language.

Committee: SN/K 064
Adopted: 2010-03-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.30 - Murverk
911.06 - Eurokode 6 - Prosjektering av murkonstruksjoner