NS-EN 81-2:1998+A3:2009

NOK 1 999,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 2: Hydrauliske heiser
English title: Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 2: Hydraulic lifts
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2010-03-01)
Supersedes: NS-EN 81-2:1998+A2 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN 81-20:2014 Alert Withdrawn
NS-EN 81-50:2014 Alert Withdrawn
NS-EN 81-20:2014 Alert Withdrawn
Number of pages: 232
Price:

NOK 1 999,00 (excl. VAT)
NOK 2 498,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 037
Adopted: 2010-03-01
Withdrawn: 2017-08-01
ICS: 900.01.03 - Kap.3 - Dokumentasjon av produkter
91.140.90 - Heiser. Rulletrapper