Systemer for kvalitetsstyring

Vare
NOK 3 518,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Status: Alert Withdrawn
Norwegian title: NS-EN ISO 9000-familien - standardsamling P682. Standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 9000:2006, NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 9001:2008/AC:2009, NS-EN ISO 9004:2009, NS-ISO 10005:2005, SN-ISO/TR 10013:2001 og NS-EN ISO 19011:2002.
English title: Standards collection - NS-EN ISO 9000-series
Item type: Vare
Language: Norsk
Edition: 1 (2010-06-15)
Superseded by: Systemer for kvalitetsstyring Alert Withdrawn
Price:

NOK 3 518,00 (excl. VAT)
NOK 4 397,50 (with VAT)

Included in: Kvalitetsstyring - Pakke
Product information: Standardene i ISO 9000-familien er generelle og kan brukes av alle virksomheter uavhengig av om det er en stor eller liten organisasjon, hva slags produkt som leveres (varer eller tjenester), bransje eller sektor (industri, tjenesteytende næring,statlig eller kommunal virksomhet). Standardsamling inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 9000:2006, NS-EN ISO 9001:2008, NS-EN ISO 9001:2008/AC:2009, NS-EN ISO 9004:2009, NS-ISO 10005:2005, SN-ISO/TR 10013:2001 og NS-EN ISO 19011:2002. Boken er trykket i et hendig A5-format, med spiralrygg.
Adopted: 2010-06-15
Withdrawn: 2012-02-01