NS-EN 1991-1-4:2005/A1:2010

NOK 481,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Endringsblad A1 - Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster
English title: Amendment A1 - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2010-09-01)
Number of pages: 12
Price:

NOK 481,00 (excl. VAT)
NOK 601,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.01
Eurokode 0 + 1
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 0 + 1 - Papir
Committee: SN/K 064
Adopted: 2010-09-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.01 - Bygningskonstruksjoner generelt
911.01 - Eurokode 0 & 1: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner & Laster på konstruksjoner