NS-EN ISO 81714-1:2010

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Konstruksjon av grafiske symboler for bruk i teknisk dokumentasjon av produkter - Del 1: Grunnleggende regler (ISO 81714-1:2010)
English title: Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules (ISO 81714-1:2010)
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2010-09-01)
Supersedes: NS-EN ISO 81714-1:1999 Alert Withdrawn
Number of pages: 24
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 01.080.01
NS ICS 01.110
NS ICS 01
NS ICS 01.080
Adopted: 2010-09-01
ICS: 01.080.01 - Tegnesymboler generelt
01.110 - Teknisk produktdokumentasjon