NS 8401:2010

NOK 828,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
English title: General conditions of contract for design commissions
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2010-10-01)
Supersedes: NS 8401:2000+A1:2007 Alert Withdrawn
NS 8401:2000/A1:2007 Alert Withdrawn
Number of pages: 20
Price:

NOK 828,00 (excl. VAT)
NOK 1 035,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
Product information: NS 8401 skal brukes i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, herunder oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen. Standarden er basert på et oppdrag etter fast pris.

Vi holder kurs i NS 8401 og NS 8402, samt andre juridiske standarder. Se våre kurssider for en oversikt.

Scope: Standarden har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, herunder oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen.
Committee: SN/K 290
Adopted: 2010-10-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg