NS-EN 13670:2009+NA:2010

NOK 1 375,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Utførelse av betongkonstruksjoner
English title: Execution of concrete structures
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2010-10-01)
Supersedes: NS 3465:2003 Alert Withdrawn
Number of pages: 84
Price:

NOK 1 375,00 (excl. VAT)
NOK 1 718,75 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.40
NS ICS 93.020
NS ICS 93
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: (1) Denne europeiske standarden inneholder allmenne regler for utførelse av betongkonstruksjoner. Den gjelder både for plasstøpte arbeider og for bruk av prefabrikkerte betongelementer. (2) Denne standarden forutsetter at produksjonsunderlaget angir alle særskilte krav som er aktuelle for den bestemte konstruksjonen. (3) Denne standarden gjelder både permanente og midlertidige betongkonstruksjoner. (4) Ytterligere, eller andre krav bør vurderes og om nødvendig gis i produksjonsunderlaget ved bruk av: a) betong med lett tilslag; b) andre materialer (for eksempel fibere) eller delmaterialer; c) spesielle teknologier / innovative løsninger. (5) Denne standarden gjelder ikke for midlertidige deler av betong som bare brukes til utstyr eller som hjelpemidler under utførelsen av arbeidene. (6) Denne standarden dekker ikke spesifikasjon av, produksjon av og samsvar for betong. (7) Denne standarden gjelder ikke produksjon av prefabrikkerte betongelementer som er laget i samsvar med produktstandarder. (8) Denne standarden dekker ikke sikkerhets- og helsemessige aspekter ved utførelse eller sikkerhetskrav overfor tredjepart. (9) Denne standarden dekker ikke kontrakts- eller ansvarsmessige forhold for de arbeidene som utføres. MERKNAD Det ligger i forutsetningene for denne standarden at det kan gis tilleggskrav for det enkelte prosjekt i produksjonsunderlaget, på et nasjonalt nivå i et nasjonalt tillegg eller på generelt grunnlag i europeiske standarder for spesielle typer arbeider, for eksempel standarder for spesielle geotekniske arbeider.
Committee: SN/K 007
Adopted: 2010-10-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering
91.080.40 - Betongkonstruksjoner