SN-ISO Guide 64:2008

NOK 673,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Guide for håndtering av miljøspørsmål i produktstandarder
English title: Guide for addressing environmental issues in product standards
Item type: Standard
Language: Norsk
Edition: 1 (2010-10-04)
Number of pages: 40
Price:

NOK 673,00 (excl. VAT)
NOK 841,25 (with VAT)

Included in: NS ICS 03.180
NS ICS 13.020
NS ICS 01
NS ICS 13
NS ICS 13.020.01
NS ICS 99.220.10
Scope: Denne guiden gir veiledning om håndtering av miljøspørsmål i produktstandarder. Den er hovedsakelig ment for standardisører av produktstandarder. Guidens formål er – å beskrive forholdet mellom anvisningene i produktstandarder og produktets miljøaspekter og miljøpåvirkninger; – å bidra til å beskrive eller revidere anvisninger i produktstandarder for å redusere eventuelle uønskede miljøpåvirkninger på forskjellige stadier i hele produktets livsløp; MERKNAD 1 Se eksempler i tillegg B. – å understreke at det å ta miljøhensyn i produktstandarder er en sammensatt prosess som krever en avveiing mellom konkurrerende prioriteringer; – å anbefale bruken av livsløpstankegang når det defineres miljøanvisninger for et produkt som det utarbeides en standard for; og – å fremme framtidig utvikling av relevante, sektorspesifikke guider som omhandler miljøspørsmål i produktstandarder, utarbeidet av standardisører og i samsvar med prinsippene og tilnærmingene i denne guiden. MERKNAD 2 Se tillegg A. Når det utarbeides en ny produktstandard, eller en eksisterende produktstandard revideres eller planlegges revidert, oppfordres prosjektledere og komitéledere til aktivt å fremme anvendelsen av denne guiden. Videre oppfordres eksperter til å sette inn miljøspørsmål i kommentarene sine på ethvert stadium i prosessen med å utarbeide standarden. For å ta hensyn til mangfoldet av produkter og deres spesifikke miljøpåvirkninger og for å dekke behovet for relevant miljøkunnskap vil standardisører finne det nyttig å involvere miljøeksperter i arbeidet. Prosjektlederne og komitélederne kan ønske å ta hensyn til annen relevant og gjeldende sektorspesifikk veiledning og identifiserte miljøanvisninger i relaterte standarder. Denne guiden behandler ikke temaene arbeidsmiljø og forbrukersikkerhet som egne eller spesifikke aspekter i produktets livsløp med mindre de er tett forbundet med miljøaspekter. Standardisører kan finne veiledning om disse temaene i andre guider. MERKNAD 3 Se andre guider som står oppført i litteraturlisten.
Committee: SN/K 127
Adopted: 2010-10-04
ICS: 01.120 - Standardisering. Generelle regler
13.020.01 - Miljøvern generelt
99.220.10 - Oversikt miljøstandarder