NS-EN 1015-6:1998

NOK 450,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
basket Webprint basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Prøvingsmetoder for mørtel til murverk - Del 6: Bestemmelse av romdensiteten av fersk mørtel
English title: Methods of test for mortar for masonry - Part 6: Determination of bulk density of fresh mortar
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (1999-06-16)
Number of pages: 12
Price:

NOK 450,00 (excl. VAT)
NOK 562,50 (with VAT)

Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.100
NS ICS 91.100.10
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Scope: Denne europeiske standarden angir en metode for å bestemme romdensiteten til fersk mørtel, medregnet mørtler som inneholder mineralske bindemidler og med både normal masse og lette tilslag.
Committee: SN/K 423
Adopted: 1999-06-16
ICS: 91.100.10 - Sement. Gips. Kalk. Mørtel