NS-EN 1992-1-1:2004/AC:2010

NOK 0,00 (excl. VAT) InformationMonitor standard
Free download basket Printed and bound
Get online access
Status: Check Published
Norwegian title: Rettelsesblad AC - Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
English title: Corrigendum AC - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Item type: Standard
Language: Engelsk
Edition: 1 (2011-02-01)
Supersedes: NS-EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Alert Withdrawn
Superseded by: NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018 Alert Withdrawn
Number of pages: 28
Price:

NOK 0,00 (excl. VAT)
NOK 0,00 (with VAT)

Included in: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.50
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.40
NS ICS 13
Eurokode 2
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 2 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Committee: SN/K 064
Adopted: 2011-02-01
ICS: 13.220.50 - Brannmotstand hos bygningsmaterialer og bygningsdeler
91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.40 - Betongkonstruksjoner
911.02 - Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner